تاریخ : شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1395 | 13:19 | نویسنده : امین

  

در هر تن آسفالت بین 45 تا 50 کیلوگرم قیر با توجه به طرح آسفالت استفاده میشه ...... (4.5  تا 5 درصد) در هر تن آسفالت

که در محاسبه زیر ما 50 کیلو در نظر میگیرم

1-اگر هر متر مکعب آسفالت رو 2300 کیلوگرم در نظر بگیریم .......
2-با این حساب یعنی هر 1150 کیلو آسفالت حدود 56 کیلوگرم قیر داره ..............و در هر متر مکعب چیزی حدود 112 کیلوگرم قیر وجود داره ......

3-در ادامه هر متر مکعب آسفالت با ضخامت 6 سانت زمینی رو به ابعاد 4.1*4.1 می تونه آسفالت کنه که مساحتش 16.81 متر مربع

4- حالا مقدار کل قیر در هر متر مکعب رو تقسیم بر میزان مساحت آسفالت شده به ضخامت 6سانت می کنیم ........ 6.66=112/16.81 .............پاسخ چیزی حدود 7 کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت سانت استفاده میشه.......


نکته :

1- چون ما همینجوری که نمی تونیم آسفالت رو بیاریم بریزیم.................قبلش باید پریمکت انجام بدید.......................که قیر پاش جهت پریمکت از قرار هر متر مربع 1250 گرم قیر پخش می کنه ....

2- اگه بخواییم روی آسفالت قیر پخش بکنیم که به اصطلاح می گیم..............تک کت................ با توجه به خرابی رویه راه از قرار هر متر مربع 500 تا 600 گرم قیر پخش میشه................


میزان قیر مصرفی برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر آسفالت
__________________________________________________ _____

برای (اساس قیری 0.9 کیلوگرم 

آستر (بیندر) 1.1 کیلوگرم 

رویه (توپکا) 1.2 کیلوگرم 

و برای آسفالت سرد (ردمیکس) در محل 0.9 کیلوگرم


 منبع : فهرست بها


هر متر مربع آسفالت به ضخامت 6 سانت 138 کیلو گرم می باشد.

هر متر مربع آسفالت به ضخامت 5 سانت 115 کیلو گرم می باشد.

هر تن آسفالت که با ضخامت 6 سانت پخش شود 7.24 متر مربع را آسفالت می کند.

هر تن آسفالت که با ضخامت 5 سانت پخش شود 8.69 متر مربع را آسفالت می کند.