تاریخ : جمعه 13 مرداد‌ماه سال 1396 | 12:18 | نویسنده : امین

  

این کتاب شامل مقررات تاسیسات بھداشتی بوده ومشتمل بر نه بخش وده پیوست میباشد


(مبحث شانزدھم -تأسیسات بھداشتی ) الزامات حداقل را که رعایت آنها مشول الزام قانونی است

، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب میشود، مقرر میدارد:

الف)لوله کشی آب مصرفی در ساختمان
ب)لوله کشی فاضلاب بھداشتی در ساختمان
پ)لوله کشی ھواکش فاضلاب (ونت)
ت)لوازم بھداشتی
ث)لوله کشی آب باران ساختمان

لطفا برای مطالعه ی دامه این مطلب فایل زیر را دانلود کنید