X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
تاریخ : سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1396 | 22:50 | نویسنده : امین


  1-4- آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد.


2-4- چاه آسانسور تا روی فوندانسیون ساختمان  امتداد یابد و یا در صورت قرار داشتن فضای آزاد زیر چاهک آسانسور یک ستون زیر ضربه گیرهای چاهک با تأمین ایستائی پنج هزار نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.


3-4- ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل 150 × 150 سانتیمتر باشد.


4-4- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسیسات قرار نگیرد.


5-4- در نظر گرفتن اطاق مستقل برای موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 80 × 60 سانتیمتر زیر کف موتور خانه روی دیوار جانبی با بازشو به بیرون.


6-4- هر گونه بازشو (روزنه، دریچه) به چاه آسانسور بجز در ورودی به چاه و دریچه مورد بند 5-4 غیر مجاز است.


7-4- رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.


 


5- ضوابط مربوط به رمپ پارکینگ


 1-5- شروع رمپ با 5/2 متر فاصله از معبر عمومی (پیاده رو)


2-5- شیب حداکثر 15%


3-5- رعایت ارتفاع حداقل 195 سانتیمتر از روی رمپ تا زیر سقف بالای رمپ.


4-5- حداقل قطر در چرخش 180 درجه 12 متر رعایت گردد.


5-5- حداقل وتر مثلث در زاویه چرخش 90 درجه رمپ 7 متر رعایت گردد.


6-5- در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل 5/3 متر یا یک رمپ با عرض حداقل 5 متر برای پارکینگ با ظرفیت بیش از 24 خودرو بصورت رفت و برگشت ضروری است.


7-5- در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل 5/3 متر برای پارکینگ با ظرفیت کمتر از 24 خودرو ضروری است.


8-5- در نظر گرفتن راه دسترسی دستگاه پله و رمپ برای پارکینگ ها در طبقات فوقانی و زیرزمین به کد همکف تراز خروجی ضروری است.


9-5- تأمین راه دسترسی خودرو صرفاً توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غیر مجاز (بجز پارکینگهائی که تمام طبقات کاربری پارکینگ دارد و در این مورد رمپ بصورت ترجیحاً مطرح است).


10-5- دور بندی ایستگاه مشترک دستگاه پلکان وآسانسور در پارکینگ ساختمان ها و نصب در دودبند خود بسته شو.


 


6-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات


1-6- طراحی موتورخانه تأسیسات خارج از زیربنا و در صورت عدم امکان، مجاور یک جبهه به فضای آزاد با پنجره به فضای آزاد در نظر گرفته شود.


2-6- موتورخانه تأسیسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگیرد. و در صورت عدم امکان، دیوار مشترک بین آنها مقاوم حریق باشد.


3-6- داکت مستقل برای لوله های تأسیسات، کابلهای برق و دود کشها در نظر گرفته شود