تاریخ : پنج‌شنبه 9 آذر‌ماه سال 1396 | 23:18 | نویسنده : امین

دوره آشنایی با:


سیستم مدیریت 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست
(HSE)
Health And Safety Executive 


سیستم مدیریتی
نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامه ریزی خاص که با تهیه دستورالعملها، روشهای اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و مورد بازنگری قرار 
می گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصلاح
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردد

مزایای اجرا
بررسی پروژه از نظر مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل
اطمینان به مدیریت در مشخص کردن ریسکها و روشهای کنترل و کاهش آنها
رعایت استانداردهای موجود در ارتباط با پروژه در تمامی مراحل HSE
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری و رقابت در بازارهای جهانی بسترسازی مناسب جهت اخذ و اجرای کلیه استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 افزایش اطمینان پرسنل از کاهش و کنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها

در چه مرحله ای از پروژه، HSE قابل پیاده سازی است؟
1.   ارزیابی
2.   انتخاب
3.   قبل از تصویب پروژه
4.   قبل از ساخت
5.   ساخت و نصب
6.   قبل از راه اندازی

7.   راه اندازی و عملیات

  

برای دانلود جزوه اموزشی مبانی HSE (مبانی ایمنی و حفاظت فردی و صنعتی) به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com