تاریخ : چهارشنبه 8 مهر‌ماه سال 1388 | 23:25 | نویسنده : امین

6041- بتن آماده – روش آزمون برای تعیین مقدار آب 


6042- بتن آماده – روش آزمون برای تعیین مقدار سیمان مخلوط

6043- تعیین ویژگی بتنو بوسیله پیمانه حجمی و طرح اختلاط

6044- بتن آماده – ویژگی ها
 

8103-3 – فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روش های آزمون – قسمت سوم :فولاد پیش تنیده

8149- سنگدانه – قابلیت انبساط پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی،ناشی از واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها – روش آزمون

8287- بتن – رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی – ویژگی ها

8288- بتن – مواد مایع محافظ غشاء ساز جهت عمل آوری بتن – ویژگی ها

8447- سنگدانه – تعیین مقاومت سنگدانه های درشت دانه در مقابل سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس – روش آزمون

8451- بتن – اختلاط و حمل در کارگاه – آیین کار

591- بتن سبک – تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز – روش آزمون
 

8592- بتن سبک – تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدگی بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون
 

8593- بتن سبک – قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده – ویژگی ها

8594- بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون

8596- بتن سبک تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده – روش آزمون
 

8672- سنگدانه – تعیین مقدار سولفات – روش آزمون

8753- سنگدانه – قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها به روش ملات منشوری تسریع شده – روش آزمون