تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388 | 23:00 | نویسنده : امین


IntroductionPDF/1
Fluid propertiesPDF/2
Hydrostatics-1PDF/3
Hydrostatics-2PDF/4
Fluid flowPDF/5
System & control volume-1PDF/6
System & control volume-2PDF/7
Dimensional analysisPDF/8
PipesPDF/9

مطالب مربوط به این جزوه را می توانید از لینکهای زیر دریافت نمایید :

IntroductionPDF/1
Fluid propertiesPDF/2
Hydrostatics-1PDF/3
Hydrostatics-2PDF/4
Fluid flowPDF/5
System & control volume-1PDF/6
System & control volume-2PDF/7
Dimensional analysisPDF/8
PipesPDF/9