تاریخ : شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1395 | 13:11 | نویسنده : امین

  

دیوار حائل :

این سازه جهت حفاظت پاشنه خاکریز یا طولهای کوتاهی از کناره رودخانه ها ساخته میشود. این سازه وقتی که بستر رودخانه خشک است و ارتفاع آزاد دیوار (۰/۵ h) حداکثر محدود به ۱/۵ متر است، باید ساخته شود. در صورتی که بستر رودخانه خشک نباشد، لازم است ابتدا یک سد موقت احداث شود.

ابتدا با حفر گمانههایی تا سطح مورد نظر بررسی کنید که خاک در سطح پی به اندازه کافی محکم و سفت باشد. قبل از شروع هر کاری مهندس میبایست محل را بررسی و تأیید کند. پی را مانند نقشه ارایهشده حفر کنید. بستر پی را آماده کرده و کاملاً متراکم کنید.

۵ سانتیمتر ملات (١ واحد سیمان، ۶ واحد ماسه) یا لایه بتن مگر (۱ واحد سیمان، ۴ واحد ماسه و ۸ واحد شن) را به صورت صاف و مرتب پخش نموده و بگذارید خشک شود.

از ملات (۱واحد سیمان و ۴ واحد ماسه) برای تمام کارهای بنّایی استفاده کنید. از یک پیمانه جهت تعیین نسبتهای مخلوط، استفاده کنید. فقط به اندازهای آب اضافه کنید که مخلوط دارای کارایی کافی باشد. ملات را فقط به اندازه لازم برای کاربرد در زمان ۱ ساعت مخلوط کنید.