تاریخ : شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1395 | 12:44 | نویسنده : امین

 گاردریل (نرده حفاظتی ) و نکات نصب و اجرای آن 

تکمیلی این مباحث در نشریه 267 جلد چهارم و همچنین در کتاب آیین طراحی و نصب نرده های حفاظتی موجود می باشد . 

 

مشخصات گاردریل [ نرده حفاظتی ]

طول هر شاخه گاردریل : 4.2 متر 

نوع گاردریلی که بیشتر استفاده میشود : نرده دو موج با پایه ضعیف 

نوع پایه : تیرآهن نمره 10  (البته اکنون با ناودانی نمره 12 هم اجرا  میگردد)

طول خالص پایه : 1.6 متر 

فاصله پایه ها از هم : 3.81 متر 

حداقل ضخامت فلز نرده : 2.67 میلیمتر

عرض ورق قبل فرم گرفتن 0.48 متر 

عرض ورق بعد از فرم دهی 0.33 متر 

_________________________

- همپوشانی گاردریلها با توجه به جهت ترافیک در نظر گرفته شود .

همین طور که در تصویر مشاهده میکنید... در هنگام نصب گاردریل بایستی به جهت ترافیک دقت شود و پیمانکارانی که در امر نصب گاردریلهای مشغول می باشند را بایستی کنترل نمود که این قبیل اشتباهات را در اجرا مرتکب نشوند .

زیرا با برخورد خودرو به گاردریل A  این احتمال میرود که پیچ ها اتصال در محل اشاره شده باز شده و شاخه گاردریل در نقطه B پس از جدا شدن به داخل خودرو هدایت شود و باعث گرفتن جان سرنشینان خودرو گردد. 

می توان گفت اگر در هنگام نصب شاخه گاردریلها با توجه به جهت ترافیک نشان داده شده ، گاردریل A روی گاردریل B قرار بگیرد . این احتمال به صفر میرسد. 

- ارتفاع گاردریلهای منصوبه از سطح راه بایستی 75 تا 85 سانتیمتر ارتفاع داشته باشد . 

ابتدای گاردریل در جاده های یک طرفه  و همچنین ابتدا و انتهای گاردریلها در جاده دو طرفه بایستی به شکل زیر ایمن سازی و مهار گردد تا به هنگام برخورد خودرو به ابتدای نرده حفاظتی باعث خسارت به خودرو و سرنشینان آن نگردد.

- ایمن سازی ابتدا نرده به استفاده از سر سپری 

- ایمن سازی به وسیله خم کردن ابتدا نرده به طرف بیرون 

- ایمن سازی به وسیله خم کردن ابتدا نرده به طرف بیرون و فرو بردن آن در زمین 

- ایمن سازی ابتدای نرده با استفاده از ضربه گیر