تاریخ : شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1395 | 11:54 | نویسنده : امین

برآورد آجر و سفال                             


   


 [ برآورد تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی با تیغه سفالی  ]


  • هر یک متر مربع دیوار چینی با تیغه سفالی  20*20*10 کار شده با ملات ماسه سیمان به ضخامت سانت تعداد 23عدد نیاز دارد .
  • هر یک متر مربع دیوار چینی با تیغه سفالی  20*20*10 کارشده با ملات خاک گچ تعداد 24 عدد نیاز دازد.

      _______________________________________________________________________________________________________

  • هر ماشین تک تعداد 5200 عدد از این نوع در خود جای می گیرد.
  • هر ماشین کامیونت تعداد 1600 عدد از این نوعدر خود جای  می گیرد .
  • هر ماشین نیسان تعداد 1200 عدد از این نوع  در خود جای می گیرد .
  • هر فرغون تعداد 35 عدد از این نوع را می تواند حمل نماید.

 

  [ برآورد تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی با آجر گری ، فشاری ] 

 

  • دیوار چینی 11 سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۲-۸۰ عدد آجر.
  • دیوار چینی 22 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 120 عدد آجر.
  • دیوار چینی 35 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 180 عدد آجر.

 

برابر مبحث 8 - ضخامت بندهای افقی و قائم جهت ملات در دیوارچینی آجری نباید کمتر از 10میلیمتر و بیشتر از 12 میلیمتر باشد.


  [ برآورد تعداد بلوک سیمانی مورد نیاز جهت دیوار چینی ] 

در هر متر مربع دیوار با بلوک سیمانی40*20*20 سانتی متر  12 عدد استفاده میشود.

لازم به ذکر است برابر کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان ضخامت جداره ها در بلوک های تو خالی نباید از 4cm کمتر باشد.