تاریخ : دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1394 | 18:21 | نویسنده : امین

هندبوک مهندسی عمران screenshot


این اپلیکیشن شامل مواردی می باشد که یک مهندس عمران بصورت روزمره با آنها در ارتباط است.

در نسخه 6.0 این اپلیکیشن موارد زیر فعال می باشد :

● محاسبه ضریب زلزله بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش 4
در روند محاسبه ضریب زلزله ، کلیه بندهای آیین نامه ای مربوطه بصورت اتوماتیک بررسی شده و در صورت لزوم به کاربر اطلاع داده می شود .

● روابط خمش ، برش و تغییر شکل تیرهای ساده شامل :
○ دوسر مفصل
○ دوسر گیردار
○ کنسولی
○ گیردار - گیردار غلطکی
○ گیردار غلطکی - ساده
○ گیردار - ساده
- هر کدام از تیرها شامل بارگذاریهای متنوعی می باشد.
کلیه روابط توسط برنامه SAP بررسی شده اند ( تنها در محاسبه خیزها اختلاف ناچیزی بین مقادیر محاسبه شده توسط برنامه SAP و این اپلیکیشن وجود دارد )

● فرمولها و محاسبه لنگرهای گیرداری

● محاسبات و ترسیم گام به گام دایره موهر تنش

● طراحی تیرچه های خرپایی طبق نشریه 543 شامل :
○ کنترل ضخامت سقف براساس خیز مجاز
○ کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه ها
○ تعیین آرماتور بالایی
○ طراحی آرماتورهای پایین
○ محاسبه طول آرماتور تقویتی
○ طراحی آرماتور افت و حرارت
○ طراحی آرماتور کلاف میانی
○ طراحی آرماتور منفی تیرچه
○ کنترل برش و طراحی آرماتورهای برشی تیرچه

● جدول اشتال برای مقاطع زیر :
○ IPE - INP - IPB - UNP - CPE
○ Angle ( equal & unequal leg )
○ Tube ( square - rectangular - round )  https://cafebazaar.ir/app/air.fanousdarya.civil/?l=fa