X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
تاریخ : یکشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1388 | 22:38 | نویسنده : امین

پل هاى دهانه طویل مستحکم شده با کابل
در آغاز هزاره سوم میلادى 17 پل در جهان وجود داشته است که دهانه آنها بیش از هزار متر مىشود. این پل ها یا در حال بهره بردارى هستند و یا ساختمان آنها به ما پایان نرسیده است .این پلها همه از نوع پل های معلق هستند و تعداد آنها در کشورهای مختلف به ترتیب زیر است.

در آمریکا و ژاپن چهار پل ، در انگلستان ، ترکیه و چین هر یک دو پل و در پرتغال , دانمارک و سوثد هر یک ، یک پل وجود دارد.

از بین پلهاى معلق , پل هاى زیر حائز اهمیت هستند :

اول , پل عظیم آکاشى -کاى کیو در ژاپن که دهانه اصلى آن 1991 متر است و در ماه آوریل ساله 1996 آماده بهره بردارى شده است . این پل در نزدیکى کوبه در راه کوبه - ناروتو بین جزایر هونشو و شىکوکو قرار دارد.

دوم , پل بزرگ کمرى شرقى در دانمارک که دهانه اصلی آن 1624 متر و در ماه ژوثن 1998 اماده استفاده شده است .

در بین پل هاى معلقى که در مسیر شاهراه ها و راه اهن قرار دارند ، پل هاى زیر حایز اهمیت هستند :

اول ، پل تسینک ما در هنگ کنگ که دهانه اصلی آن 1377 متر و در سال 1997 بهره بردارى از آن آغاز شده است .

دوم ، پل مینامى - بیزان ستو در ژاپن که در راه کوجى ما – ساکاید ، بین جزایر هونشو و شی کوکو قرار دارد . . این پل در حدود صد کیلومترى غرب کوبه واقع شده است و دهانه اصلى آن 1100 متر است و در سال 1998 بهره برداری از آن شروع شده است .

 

پل هاى کابلى

دهانه پلهای کابلى امرزه به هزار متر هم رسیده است . در حال حاضر در جهان 13 پل کابلی وجود دارد که ساختمان آنها به پایان رسیده و یا در شرف اتمام است .

دهانه این پلها بین 1000-500 متر است .

در بین پل هاى کابلی ، پل هاى زیر حایز اهمیت است :

اول تاتارا که دهانه اصلى آن 890 متر است و در سال 1999 مورد بهره بردارى قرار گرفت . این پل در ژاپن و در 200 کیلومیرى غرب کوبه در راه انوموچی-ایمابارى بین جزایر هونشو و شی کوکو قرار دارد .

دوم , پل پونت د.نرماندى در فرانسه با دهانه اصلى 856 متر قرار دارد و در سال 1995 ساختمان آن به پایان رسیده است .

 

پل سنگ تراش ها

پل سنگ تراش ها در هنگ کنگ به احتمال قوى یک پل کابلی است که طول دهانه آن بیش از هزار متر مىشود .

در بین پلهاى کابلى که در مسیر شاهراه ها و یا راه آهن قرار دارد , پلهاى زیر حایز اهمیت است :

اول پل ارسوند بین دانمارک و سوئد واقع است و دهانه آن 430 متر مىشود که در سال 2000 آماده بهره بدارى شده است .

دوم , پل کاپ شوى مون در هنگ کنگ واقع است که دهانه آن 430 متر مىشود و در سال 1997 بهراه برداری از آن آغز شد است . این پل در نزدیکى پل سینگ ما قرار دارد .

در بین پل هاى کابلى یک ستونى ، مقام اول به پل سوگورت در روسیه تعلق میگیردکه دهانه آن 408 متر است و بهره بردارى از آن سال 2000 آغاز شده است . مقام دوم را نیز پل کارنالى در نپال با دهانه اى به طول 325 متر به خود اختصاص مىدهدکه از سال 1992 مورد استفاده قرار گرفته است .

پروژه پل اولیاناوسک که قرار بود یک ستونى و با دهانه اى به طول 407 متر ساخته شود با پل شاه تیری با چهار دهانه هر کدام به طول 203.5 متر تعویض شود .